Zgłoszenia
Cennik usług
Priorytet normalny : Czas reakcji powyżej 3 dni Stawka godzinowa 120 zł netto za pierwszą godzinę za każda kolejną rozpoczętą 100 zł netto
Priorytet pilny : Czas reakcji do 24 godziny Stawka godzinowa 180 zł netto za pierwszą godzinę za każda kolejną rozpoczętą 140 zł netto
Godziny nocne 18-6 : - Stawka godzinowa 160 zł netto za pierwszą godzinę za każda kolejną rozpoczętą 130 zł netto
Niedziela i święta : - Stawka godzinowa 240 zł netto za pierwszą godzinę za każda kolejną rozpoczętą 200 zł netto
Umowa serwisowa: Zgodnie z umową. Zgodnie z umową.
© 2011 DioCom sp. z o.o. - Wszystkie prawa zastrzeżone
DioCom Sp. z o.o. zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000 323918 NIP: 937-258-83-65, Regon: 241 119 094. Wysokość Kapitału Zakładowego 400 000 PLN. Wszystkie użyte znaki towarowe są własnościa ich prawowitych właścicieli. All trademarks used are properties of their respective owners.